باشگاه تخصصی یوگا سینا کلاس یوگا در کرج و تهران
روز هفته:     نام کلاس:     استاد:     جنسیت:     شعبه:    

کلاس های حضوری


برای ورود به کلاس های آنلاین اینجا را کلیک کنید
شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پیشرفتهسینا صمیمی20-22127آقایان3,600,0001400/12/7
اکباتان
آسانا 3ثریا افشاریدی-بهمن 16-18228بانوان4,300,0001401/10/3
اکباتان
آسانا 4شهره خراسانیدی-بهمن 18-20128بانوان4,300,0001401/10/3
اکباتان
آسانا 4زهرا هداونددی-بهمن17:30-19:30188بانوان4,300,0001401/10/3
اکباتان
اسانا پیشرفتهثریا افشاریدی-بهمن 18-20228بانوان4,300,0001401/10/3
اکباتان
اسانا پیشرفتهرضا بیگیدی-بهمن20-22218آقایان4,300,0001401/10/3
اکباتان
یکشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 3عارفه رحیمیعارفه17:30-19:30138بانوان3,600,000/12/8
اکباتان
سفر اول تاشکوهسینا صمیمی1فروردین تا 5فروردین 140134مختلط19,500,0001401/1/1
اکباتان
آسانا پایهدی-بهمن 11:30-13178بانوان3,400,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 2دی-بهمن 9-10:30138بانوان3,400,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 2مهدخت پریشان زادهدی-بهمن 17:30-1998بانوان3,400,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 3مهدخت پریشان زادهدی-بهمن 19:30-21:30178بانوان4,300,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 4مریم فکوریدی-بهمن17:30-19:30198بانوان4,300,0001401/10/4
اکباتان
اسانا پیشرفتهمهناز محمدنوریدی-بهمن 11-13228بانوان4,300,0001401/10/4
اکباتان
TRX یوگاثریا افشاریدی-بهمن 9-10:30198بانوان3,800,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 3محمدحسین چخماقیدی-بهمن20-22198آقایان4,300,0001401/10/4
اکباتان
آسانا 4مریم فکوریدی-بهمن 11-13218بانوان4,300,0001401/10/4
اکباتان
دوشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2مریم فکوریدی-بهمن 19-20:30208بانوان3,400,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 3سوسن جدیدیدی-بهمن 9-11208بانوان4,300,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 5زهرا صفایی مهردی-بهمن9-11138بانوان4,300,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبریدی-بهمن15:30-17:30228بانوان4,300,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 5شهره خراسانیدی-بهمن17:30-19:30 شهره228بانوان4,300,0001401/10/5
اکباتان
اسانا پیشرفتهنفیسه دارآفریندوشنبه و چهارشنبه،دی-بهمن9-11716بانوان8,600,0001401/10/5
اکباتان
یوگا کودکانشهره خراسانیدی-بهمن15:30-17218مختلط4,300,0001401/10/5
اکباتان
یوگا ابزارسوسن جدیدیدی-بهمن11:30-13178بانوان4,300,0001401/10/5
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریدی-بهمن 17-18:30228بانوان3,800,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 2مسعود خسروآبادیدی-بهمن20-21:30158آقایان3,400,0001401/10/5
اکباتان
آسانا 5امین پرتویدی-بهمن19:30-21:30208آقایان4,300,0001401/10/5
اکباتان
آسانا پایهدی-بهمن 15:30-17168بانوان3,400,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 5زهرا اکبریدی-بهمن17:30-19:30228بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
سه شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهثریا افشاریدی-بهمن 9-10:3067بانوان3,400,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 2مهناز محمدنوریدی-بهمن 9-10:30187بانوان3,400,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 3زهرا هداونددی-بهمن 18-20197بانوان4,300,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 3مریم بهنامدی-بهمن 19:30-21:30227بانوان4,300,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 3مریم بهنامدی-بهمن17:30-19:3227بانوان4,300,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 5عارفه رحیمیدی-بهمن17:30-19:30197بانوان4,300,0001401/10/6
اکباتان
آسانا 4مسعود خسروآبادیدی-بهمن20-22227آقایان4,300,0001401/10/6
اکباتان
چهارشنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا پایهعارفه رحیمیدی-بهمن 18-19:30168بانوان3,400,0001401/10/7
اکباتان
آسانا پایهبابک سجادیدی-بهمن20-21:30208آقایان3,400,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 2نفیسه دارآفریندی-بهمن 11:30-1368بانوان3,400,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوریدی-بهمن 9-11108بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 3زهرا اکبریدی-بهمن 11:30-13:30.218بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 4زهرا اکبریدی-بهمن 9-11228بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 5ثریا افشاریدی-بهمن17:30-19:30228بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
آسانا پایهبابک سجادیدی-بهمن20-21:30218آقایان3,400,0001401/10/7
اکباتان
آسانا 4مهناز محمدنوریدی-بهمن17:30-19:30218بانوان4,300,0001401/10/7
اکباتان
پنج شنبه - عنوان دورهاستادساعتظرفیتجلساتجنسیتهزینه - ریالتاریخ شروع
ترم
شعبه
آسانا 2عارفه رحیمیدی-بهمن 15:30-17198بانوان3,400,0001401/10/8
اکباتان
آسانا 5مهناز محمدنوریدی-بهمن 13-15-مهناز188بانوان4,300,0001401/10/8
اکباتان
آسانا 5شیرین صادقی پوردی-بهمن13-15228بانوان4,300,0001401/10/8
اکباتان
یوگا ابزارعارفه رحیمیدی-بهمن10:30-12208بانوان4,300,0001401/10/8
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریدی-بهمن9-10:30188بانوان4,300,0001401/10/8
اکباتان
سویینگ یوگامهناز محمدنوریدی-بهمن 11-12:30218بانوان4,300,0001401/10/8
اکباتانبه کانال تلگرام ما بپیوندید

جهت اطلاع از دوره ها، تخفیف ها و سایر اخبار به کانال تلگرام ما بپیوندید